Arbetsträna

BRiU erbjuder arbetsträningsplatser och arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetsträna hos oss

BRiU erbjuder arbetsträningsplatser och arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Om du arbetstränar på BRiU får du utbildning i metoden för brukarrevision, du får vara med och genomföra intervjuer, transkribera intervjuer, analysera text och skriva rapporter.

Prata med din Arbetsförmedling eller kontakta
Hanna Rådberg för mer information
E-post: hanna.radberg@briu.se
Tel: 070 – 285 60 24

”Jag har haft tur med läkare. Den som jag har nu har jag haft i cirka 5-6 år och innan denna hade jag en läkare i 10 år. Så i 15 år har det varit väldigt bra med läkare. Men sista 8 åren har jag haft 9 olika kontaktpersoner. Det har varit jättejobbigt.”

ETT CITAT UR BRUKARREVISIONEN:
Affektiv mottagning 2 – Akademiska Sjukhuset – Uppsala